Hakkımızda

Bir zamanlar Dans Eden Wu'lar denilen bir bilge şaman klanı yaşardı. Yüzyıllar boyunca danslarıyla, yer ile gök arasındaki dengenin korunmasını sağladılar.
Tavsiyelerini dinleyen tüm hükümdarların halkı, barış ve mutluluk içinde yaşadı. Danslarını sürdürdükleri sürece evrenin ışığı, yerden ve halkların üzerinden uzak kalmadı. Ne zaman danslarını bıraksalar, o kudretli ışık dünyadan uzaklaşırdı...
2003'ten bugüne
Klan Yayınları